Go 4 Flow

Inland sea

60 x 70 cm 1400,= ~~~ 50% will be donated to charity

In remembrance of all the victims of big natural events. 

It is a scene in with the water is rising, with the full moon and spring tide in Holland 1953
The flood wached away a big part of the south of Holland with a lot of damage to people, crops and life stock.
It was the beginning of a huge watermanagement project called "the Delta works" (De Delta werken)

 

50% will be donated to charity

 

Ter nagedachtenis aan allen die het slachtoffer zijn geworden van natuurverschijnselen.

Het is een landschap waarin we het water zien rijzen met de volle maan en springtij in Holland 1953.
De overstroming heeft het zuidelijk deel van Holland onder water gezet. Dit ging gepaard met veel schade aan mensen, gewassen en de veestapel.
Het is het begin geweest van het enorme watermanagement project "De Delta Werken"


50% van dit schilderij wordt aan een goed doel geschonken. 

 


Go 4 Flow   |   Eester 21-A 2960 Brecht België   |   +32-486-808-270